Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Zen FV Güneş Santrali

 

PROJE TANITIMI

Zen FV Güneş Santrali, Eskişehir, Kırıkkale, Kütahya, Uşak ve Isparta illerinde bulunan, toplamda 35.9 MWe üretim kapasitesine sahip 39 lisanssız alt projeden oluşmaktadır. Santralin ilk yılında üretmesi beklenen 63.274.839 kWh enerji, yaklaşık 15.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecektir.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat/İşletme süresince atık ve emisyonların oluşumu
 • Yerel halk/çalışan sağlık ve güvenliği
 • Görsek etki analizi
 • Arazi kullanımı (marjinal veya kuru marjinal tarım arazileri)
 • Paydaşların katılımı
 • Flora & fauna üzerine etkiler

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULUMALAR

 • Isparta ilindeki projeler için «ÇED Gerekli Değildir» kararının; diğer illerdeki projeler için «ÇED Muafiyeti» kararının alınması
 • Formal Çevre,
 • Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Yönetim Sisteminin uygulanması
 • İnşaat faaliyetlerinin ÇSG uzmanları tarafından izlenmesi
 • Yerel halkın/çalışanın sağlık ve güvenliğine dair plan ve prosedürlerinin uygulanması
 • Arazi edinimi/kiralama süreci
 • Halkı bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan kaynaklanabilecek riski en aza indirmek üzere paydaş katılım planı hazırlanması
 • Çevre Yönetim Planı ve Toprak Koruma Projesi raporlarının uygulanması ve Uşak lokasyonu için flora & fauna literatür çalışmasının yapılması
 • Uşak ve Isparta lokasyonları için flora ve fauna izleme çalışması yapılması
 • Tüm proje lokasyonları için foto-simülasyon aracılığıyla Görsel Etki Değerlendirme çalışmasının yapılması