Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Zorlu Enerji Verimliliği Projesi

 

PROJE TANITIMI

Zorlu Yapi Yatirim A.Ş., Zorlu Center bünyesinde enerji tasarruf projesi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, mevcut aydınlatma sisteminin LED aydınlatma ile yenilenmesinden oluşmaktadır. Proje yeri Marmara Bölgesi, İstanbul ilidir. Zorlu Center Enerji Verimliliği projesi sayesinde yıllık 10,330,490 kWh elektrik tasarrufu sağlanacak, bu da toplam elektril maliyetinde yıllık 959,732 dolar, akım onarım maliyetlerinde ise yıllık 718,536 dolar tasarruf ile sonuçlanacaktır. Toplamda yıllık 1.678.268 dolar tasarrufa ulaşılacaktır. Elektrik tasarrufu ulusal şebekeden alınacak elektrik miktarını azaltacak, bu sayede 5.640 ton karbondioksitsalımı engellenmiş olacaktır.

KARBON FİNANSMANI

Zorlu enerji verimliliği projesi karbon finansmanı dahilinde gerçekleştirilmeyecektir.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRESEL TEMEL HUSUSLAR

  • Aydınlatma Kaynağı
  • Aydınlatma bölgeleri ve kontrolü
  • Çalışma alanları için güvenlik planı

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • Bütün LED aydınlatma sistemleri güvenlik standartlarıyla uyumlu olmalı ve her bir aydınlatma birimine ait aksesuar ve her bir lambanın koruma derecesi (IP) çalışma ortamı ile uyumlu olmalıdır,
  • Acil durum aydınlatma prosedürlerinden TS EN 1838 uygulamaları takip edilmelidir,
  • EN 50110-1 cilt. 2 ‘Elektrik Montaj Operasyonu‘da yer alan talimatların izlenmesi tavsiye edilmektedir,
  • Bütün koruyucu cihazlar CE işaretli olmalıdır,
  • Montaj esnasında CENELEC HD 60364 ve CENELEC EN 61439 prosedürlerinin takip edilmesi önerilir.