Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Alages Adilcevaz FV Güneş Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

16 MWe üretim kapasiteli, lisanslı Alages Adilcevaz FV (Fotovoltaik) Güneş Enerjisi Santrali’nin, Bitlis ili, Adilcevaz İlçesi, Cihangir Köyü’nde kurulması planlanlanmaktadır. Santralin ilk yılında üretmesi beklenen 36,4 GWsa enerjiyle yaklaşık 15.749,5 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanarak yılda 13.113,9 ton CO2 salımının önüne geçilecektir ve bu da 5.245 otomobilden kaynaklanan yıllık CO2 emisyon miktarına denktir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • Arazi edinimi (Proje alanı için mera arazisi ve Elektrik İletim Hattı için mera arazisi ve özel arazi);
 • Halkın ve çalışanların sağlık ve güvenlik konuları;
 • Paydaş katılımı ve halkın bilgilendirmesi;
 • İş ve çalışma şartları;
 • Kümülatif etkiler dahil olmak üzere bölgenin çevresel ve sosyal yönetim konuları;
 • Görsel etkiler;
 • Atık yönetimi;
 • Peyzaj etkileri;
 • Flora & fauna ve ornitolojik etkiler.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • Arazi edinimi sürecinin tamamlanması;
 • Halkın ve çalışanların, sağlık ve güvenlik plan/programlarının hazırlanması;
 • Paydaş Katılım Planının uygulanarak paydaş katılımının ve halkın bilgilendirilmesinin sağlanması;
 • İş ve çalışma koşullarına dair yazılı beyan edilmiş politika ve prosedürlerin hazırlanması ve uygulanması;
 • Kümülatif etki değerlendirmesi dahil olmak üzere Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının hazırlanması ve uygulanması;
 • Görsel Etki Değerlendirmesi;
 • Atık Yönetim Planı;
 • Peyzaj Restorasyon Raporu (Erozyon Kontrol Yönetimi dahil);
 • İnşaat sonrası aktiviteler: Flora & fauna izleme ve ornitolojik izleme çalışmaları.