Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Aydın Örme Enerji Verimliliği Projesi

 

PROJE TANITIMI

Bu proje, Akyazı Sakarya'da bulunan Aydın Örme Tekstil Üretim Tesisi'nde kapasite artırımı ve enerji verimliliğinin artırılması amacıyla mevcut dokuma makinelerinin yeni ekipmanlarla değiştirilmesini kapsamaktadır. Bu çerçevede, mevcut 24 makinenin yerine 40 örgü makinesi (Picanol marka) satın alınmıştır. Mevcutta bulunan 24 adet daha az enerji verimli makinenin  yeni ekipmanla değiştirilmesi, tesisin enerji verimliliğinin artırılmasını sağlayacaktır. Aydın Örme Enerji Verimliliği projesi, Spesifik Enerji Tüketimi olarak birim üretim başına % 84’lük bir oranla 1.950 MWsa / yıl enerji tasarrufu sağlayacaktır. Bu elektrik tasarrufuyla, ulusal şebekeden elektrik kullanımı azaltılacak ve 743 tCO2 / yıl karbon emisyonu azaltılmasını sağlayacaktır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL UNSURLAR

 • Çevresel ve sosyal sorunlar;
 • İnşaat/kurulum sırasında kirlilik/kontaminasyon emisyonları oluşumu;
 • İşletme esnasında oluşacak hava emisyonu ve atık su;
 • Atık yönetimi;
 • Çalışan, sağlık ve güvenlik ve çalışma koşulları;
 • Gürültü konusu.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • Hava Emisyon Ölçüm Raporu;
 • Hava emisyonu ve atık su deşarjı için çevresel izinler ve lisansların alınması;
 • Atık Yönetim Planı;
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇCG) Yönetiminin sisteminin uygulanması;
 • Çalışan, sağlığı ve güvenliği ve çalışma koşulları;
 • Herhangi bir şikayet durumunda gürültü izlemeyi de içeren analizlerin yapılması;
 • Mevcut tesis için ‘’ÇED olumlu’’ kararı alınmış ve yatırım için de görüş yazısı alınmıştır.