Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Bağlama Rüzgar Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Bağlama Rüzgar Enerji Santrali projesi, hub yüksekliği 60 m ve toplam kurulu gücü 50 MWe olan 14 x 3,8 MWm türbinlerden oluşmaktadır. Halihazırda yeni bir Elektrik İletim Hattı (EİH) inşa edilmiştir ve Proje 154 kV Yeni Engil TM Tatvan TM ‘ne bağlanacaktır. Tesisin 129.5 Gwsa/ yıl enerji (P75) eşdeğeri üretmesi beklenmektedir. Üretilen enerji ile yılda 46.620 tCO2 'nin üzerinde tasarruf sağlanması öngörülmektedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL UNSURLAR

 • İş ve çalışma şartları;
 • Arazi edinimi;
 • Çalışanların ve halkın, sağlığı ve güvenliği;
 • Paydaş katılımı ve halkın bilgilendirilmesi;
 • Bölgenin çevresel ve sosyal değerleri;
 • Görsellik ve peyzaj konuları;
 • Atık yönetimi;
 • İnşaat sonrası izlemeler: kuş türleri, flora-fauna türleri, peyzaj üzerine etkiler ve gürültü etkisi.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İş ve çalışma koşullarına dair yazılı beyan edilmiş politika ve prosedürlerin oluşturulması ve uygulanması;
 • Arazi edinim sürecinin tamamlanması;
 • Çalışan ve halk sağlığı güvenliği plan/programı oluşturulması, Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Yönetim sisteminin uygulanması;
 • Paydaş katılım planının uygulanması;
 • İnşaat işlerinin çevresel, sosyal ve iş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından kontrolü;
 • Foto-etki simülasyonları aracılığıyla önemli veya hassas bakış açılarından Görsel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanması;
 • Atık Yönetimi Planı;
 • Hem inşaat hem de işletme aşamalarını dikkate alarak, Flora-Fauna İzleme, Kuş ve Yarasa İzleme, Peyzaj Restorasyon İzleme ve Gürültü Modelleme / İzleme çalışmalarının yapılması.