Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Başarı Solar FV Güneş Santrali

 

PROJE TANITIMI

Başarı FV Güneş Santrali, Aksaray, Kırıkkale ve İzmir illerinde bulunan, toplamda 10,3 MWe üretim kapasitesine sahip 11 lisanssız alt projeden oluşmaktadır. Santralin ilk yılında üretmesi beklenen 20.570.000 kWh enerji, 4.800’den fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecektir.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat/İşletme süresince atık ve emisyonların oluşumu
 • Yerel halk/çalışan sağlığı ve güvenliği
 • Görsel etkiler
 • Arazi kullanımı (kuru marjinal veya marjinal tarım arazileri, şahıs arazileri)
 • Paydaşların katılımı
 • Flora & fauna üzerine etkiler

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULUMALAR

 • «ÇED Muafiyeti» kararının ilgili otorite tarafından alınması
 • Tarım-dışı kullanım izninin alınması
 • Arazi edinimi/kiralama süreçleri
 • Formal bir Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) yönetim sisteminin kurulması
 • İnşaat aktivitelerinin ÇSG uzmanları tarafından izlenmesi
 • Çalışan ve yerel halkın sağlık ve güvenliğinin sağlanmasına dair politika ve prosedürlerin oluşurulması;
 • Yerel halkı bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan kaynaklanabilecek riski en aza indirmek üzere paydaş katılım planı hazırlanması
 • Tüm proje lokasyonları için foto-simülasyon aracılığıyla Görsel Etki Değerlendirme çalışmasının yapılması
 • Aksaray lokasyonu için Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu’nun hazırlanması, etkilerin ve azaltma tedbirlerinin belirlenmesi
 • Çevre Yönetim Planı, Toprak Koruma Projesi Raporları ve İzmir lokasyonu için flora & fauna literatür çalışmasının uygulanması
 • İzmir lokasyonu için Arkeolojik Buluntu Prosedürü’nün uygulanması
 • İzmir lokasyonunda gerçekleştirilen fauna & flora literatür çalışmasının sonuçlarına dayanarak mevsimsel biota izlemesi yapılması