Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Bozyaka Rüzgar Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Bozyaka Rüzgar Santralinin (RES) Ege Bölgesi, İzmir İli, Aliağa İlçesi Bozköy Köyünde yapılması planlanmaktadır. Bozkyaka RES Projesi, hâlihazırda işletmede olan 12,5 MW gücünde ki RES projesinin, toplam 4,8 MW gücünde 2 adet rüzgar türbini eklenmesi yolu ile, kapasite artırma projesidir. Eklenecek türbinler Nordex N100/2500 kW türbinlerdir.

KARBON FİNANSMANI

Bozyaka RES projesi Gold Standart sera gazı azaltım projesi olarak yürütülecektir ve şu an karbon sertifikasyon aşamasındadır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • Peyzaj etki değerlendirmesi;
 • Arazi alımı;
 • Gürültü;
 • Şahıs arazileri kamulaştırma kararı;
 • Orman İzni Kuş türleri İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşumu;
 • İnşaat ve işletme dönemi boyunca halk/işçi sağlık ve güvenliği;
 • Paydaşların Katılımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • Arazi istimlak söz konusu olduğunda, prosesin ikili anlaşmalar çerçevesinde sürdürülmesi tavsiye edilir
 • Yeni türbin planı gön önünde bulundurularak mevcut gürültü modellemesi güncellenmelidir
 • İnşaat ve işletme aşamalarında, çevresel gürültüyü etki alanı içerisinde kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacıyla gürültü izleme programı oluşturmak,
 • Mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi ve santralin kuş türleri üzerindeki zararlı etkilerinin kontrol altına alınması,
 • Acil durum planının güncellenmesi
 • Kuş nesli ve arazi peyzajı ile ilgili olarak kümülatif etki değerlendirmesi raporunun hazırlanması
 • Yeni türbinler göz önüne alınarak paydaş katılım toplantısının planlanması.