Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Çiftay Güneş FV Enerji Santrali

 

PROJENİN TANITIMI

Çiftay Güneş FV Enerjisi projesi, 34.5 MWe enerji kapasitesi ile, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa illerinde güneş enerjisi potansiyelini açığa çıkarmak için kurulmuştur. Proje kapsamında değerlendirilecek lisanssız proje kapasiteleri; 5 x 0.92 MWe (4.6 MWe Ayaş İlçesinde); 5 x 0.99 MWe (4.95 Mwe Oyaca Bölgesi, Gölbaşı İlçesinde); 4 x 0.99 MWe (3.96 MWe Topaklı Bölgesi, Gölbaşı ilçesinde); 8 x 0.999 MWe (7.992 MWe Seferihisar ilçesinde) ve 13 x 0.999 MWe (12.987 MWe Karataş ilçesinde) olarak belirlenmiştir. Tesisin ilk yılında tam kapasite çalışması durumunda 67.057 MWe/yıl üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu da 19.159.1 hanenin enerji ihtiyacına karşılık gelmektedir. Üretilen enerjiyle 38.155,4 tCO2/yıl emisyon salınımının önüne geçilecektir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat/işletme süresince potansiyel kirlilik/kontaminasyon ve emisyon;
 • Toplum/İş Sağlığı ve Güvenliği;
 • Görsel Etki Değerlendirmesi;
 • Arazikullanımı;
 • Paydaş Katılımı;
 • Flora & Fauna üzerine etkiler;
 • Projenin, herhangi bir su kaynağı ve korunan alan ile etkileşimi mevcut değildir;
 • Proje alanı içinde kültürel varlık mevcut değildir.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • ‘ÇED kapsam dışı’ ve ‘Çevresel Etkileri Önemsizdir’ sertifikasının ilgili otoriteden temini Tarım-dışı kullanımizni;
 • Formal ÇSG sisteminin kurulması;
 • Çalışanlar ve yerel halk için işçi sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşullarına dair plan/programuygulanması;
 • Arazi edinilmesi ve kiralama süreçleri;
 • İnşaat ve operasyon süreçlerinde paydaş katılımı;
 • Bölgenin çevresel ve sosyal değerinin korunması;
 • Görsel Etki Değerlendirmesi yapılması;
 • İnşaat faaliyetlerinin Çevre ve İSG Uzmanları tarafından kontrol edilmesi;
 • İnşaatsonrası flora & fauna’ nın korunması amacı ile gerekli önlemlerinalınması.