Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Edincik III Rüzgar Santrali

 

PROJE TANITIMI

21 MW üretim kapasitesine sahip olan Edincik III Rüzgar Santrali, elektrik üretimi lisansına göre yılda 73,5 GWh enerji üretecektir. Genişletmeden sonra Edincik I-II-III Rüzgar Santrali’nin toplam kapasitesi 77,4 MW’a ulaşacaktır. Yenilenebilir bir kaynaktan enerji üretimi, ulusal şebekedeki elektriğin yerine geçecek ve temel durum senaryosundan yapılan hesaplamaya göre yılda 43.806 ton karbondioksit azaltımı yapılmasını mümkün kılacaktır.

KARBON FİNANSMANI

Edincik III Rüzgar Santrali, Gold Standart Sera Gazı Azaltım Projesi olarak yürütülecektir.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

  • Kuş Türleri
  • Peyzaj Etki Değerlendirmesi
  • Gürültü
  • İnşaat süresince kirlilik/atık ve emisyon oluşumu

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULUMALAR

  • İnşaat aktivitelerinin Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) uzmanları tarafından denetlenmesi
  • Paydaşların projenin görsel etkisi hakkında gerekli farkındalık düzeyine sahip olmasını sağlamak için foto-etki simülasyonu
  • Santralin, kuş türleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini denetlemek için mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi
  • İşletme sırasında çevresel gürültüyü kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacıyla gürültü izleme programı oluşturulması