Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Göltaş Enerji Verimliliği Projesi

 

PROJE TANITIMI

Bu proje 2 adet alt projeden oluşmaktadır. Bunlar:

 • Atık ısı Geri Kazanımından Enerji Üretimi Projesi
 • Yeni ve daha verimli 5. Çimento Değirmeninin Kurulması Projesi

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSULAR

 • İşletme esnasında oluşacak hava ve gürültü emisyonu
 • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşumu
 • Atıksu Deşarjı
 • Katı atıklar, Tehlikeli atıkları, atık yağ ve kontamine olmuş atıklar
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Flora ve fauna üzerine etki
 • Paydaşların katılımı

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İşletme ve inşaat dönemleri boyunca oluşacak hava emisyonları ve gürültünün kontrolü, atık azaltımı ve çevrenin korunması konularında, TSE-EN ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistem Sertifikası garantisi altında periyodik olarak izlenmesi ve tüm çevresel gerekliliklere uyulması
 • Belgelendirilmiş OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
 • Hava emisyonu ölçüm raporu
 • Hava kalitesi ölçümleri
 • Çevre İzin Belgesi