Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

GÜMÜŞKÖY JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALİ

 

PROJE TANIMI

Santral, toplam 13.2 MW üretime sahip 2 adet 6,6 MW gücünde üniteler ile iki fazlı organik rankine çevrim teknolojisini kullanacaktır. Santralin, 38 binin üzerinde hanenin elektrik gereksinimini karşılamaya eşdeğer yıllık 8,330 yükleme faktörü ile 85 GWsa/yıl değerinde yıllık üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Üretilen enerji, yılda 46,700 tonun üzerinde karbondioksit tasarrufu yapılmasını mümkün kılacaktır.

KARBON FİNANSI

Proje Sponsoru, karbon finansmanı için Gold Standard sertfikasına başvuruda bulunmuştur.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • İnşaat faaliyetleri sırasında potansiyel kirlilik/kirletici emisyonlar
  • Potansiyel çökme tehlikesi
  • Reenjeksiyon sırasında sıvı basıncı düşmesine bağlı olarak potansiyel mikro ölçekte sismik aktivite
  • Potansiyel görsel etki

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • Etkilenen sosyal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, önlemek, en aza indirmek ve izlemek için çevresel, sosyal ve sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi Arkeoloji uzmanlarının katılımı;
  • Reenjeksiyon zemin çökmesini engellemek için bir çözüm olabilir, ancak bu durumu kontrol altında tutmak için izleme istasyonları kurulacaktır;
  • Jeotermal sıvı yaklaşık aynı seviyeden reenjeksiyon ile aynı anda çekilecektir; ancak bu durumu kontrol altında tutmak için izleme istasyonları kurulacaktır;
  • Bazı telafi edici önlemler (örneğin ağaç dikimi) dikkate alınmalıdır.