Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Günaydın Rüzgar Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Günaydin Rüzgar Enerji Santrali 5 adet 2.5 MW gücünde türbinden oluşmaktadır. Türbinlerin rotor çapı 100 m, hub yüksekliği 85 m’dir. Günaydın rüzgar enerji santrali ulusal şebekeye 30 km uzunluğunda bir enerji iletim hattı üzerinden bağlanacaktır. EİH projenin de bir parçasıdır. Santralin kapasite faktörü %42, beklenen elektrik üretim miktarı yıllık 36 GWh’dir. Yıllık üretilecek elektrik 16 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacaktır. Proje yıllık 21.300 tonun üzerinde karbondioksitsalımını önleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsoru karbon finansmanı için başvuru yapmış ve Gold Standard sertifikasyonu işlem altındadır. Proje Bilgilendirme Dosyası hazırlıkları başlamıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSULAR

 • Peyzaj etki değerlendirmesi;
 • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşumu;
 • Kuş türleri;
 • İnşaat ve işletme dönemi boyunca halk/işçi sağlık ve güvenliği;
 • Proje alanı etrafındaki diğer RES’ler;
 • Gürültü.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından süpervizyonu,
 • Paydaşların proje hakkında gerekli görsel etkilerin farkına varması için foto-simülasyonu hazırlamak,
 • Mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi ve santralin kuş türleri üzerindeki zararlı etkilerinin kontrol altına alınması,
 • Halk/işçi sağlık ve güvenliği üzerindeki etkileri minimize etmek için çalışma yapılması, risklerin tanımlanması ve tedbirlerin uygulanması,
 • Çevresel gürültüyü kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacıyla gürültü izleme programı oluşturmak.