Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

İncesu Rüzgar Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

İncesu Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), rotor çapı 100 m ve gövde (hub) yüksekliği 80 m olan 7 tane 2.0 Mwe kapasiteli türbinlerden oluşmaktadır. İncesu RES, mevcut 13 km uzunluğundaki bir enerji nakil hattı ile ulusal elektrik şebekesine bağlanacaktır.Tesisin 12 bin hanenin üzerindeki talebi karşılamaya eşdeğer 42 GWh/yıl (P75) elektrik enerjisi üretmesi beklenmektedir. Üretilen enerji yıllık 25.032 tonun üzerinde karbondioksit tasarrufu sağlayacaktır.

KARBON FİNANSMANI

İncesu Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi Gold Standart sera gazı azaltım projesi olarak yürütülecektir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • İnşaat süresince potansiyel kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşumu;
  • Yerel halk/çalışan iş sağlığı ve güvenliği;
  • Kuş türleri Çevrede diğer rüzgar energi santrallerinin (RES) varlığı (Kümülatif Etkiler);
  • Gürültü.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından süpervizyonu;
  • Mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi ve santralin kuş türleri üzerindeki zararlı etkilerinin kontrol altına alınması;
  • Çevredeki diğer projeleri de göz önünde bulundurarak, projenin görsel etkisi hakkında paydaşların yeterli düzeyde farkında olmalarını sağlamak için görsel-etkisimülasyonu
  • Paydaşların katılımın sağlamak ve onları bilgilendirmek için paydaş katılım planının hazırlanması ve halkla ilişkilerin iyi olmasınısağlayarak çatışma riskinin azaltılması;
  • Trafik Yönetim Planı hazırlanması.