Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

IOTA FV Güneş Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

IOTA Güneş FV projesi 9.95 MWe enerji kapasitesiyle Malatya İli, Battalgazi İlçesi sınırları içerisinde kurulmuştur. Tesis ilk yılında tam kapasite çalışması durumunda 18,460 MWsa/yıl üretim gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu da 4.681 hanenin enerji ihtiyacına karşılık gelmektedir. Üretilen enerjiyle 12.902 tCO2 /yıl emisyon salınımının önüne geçilecektir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat/operasyon aktivitileri esnasında potensitel kirlikik/kontaminasyon emisyonları;
 • Yerel halk/çalışan sağlığı ve güvenliği;
 • Paydaş katılımı;
 • Flora ve fauna üzerindeki etkiler;
 • Kümülatif çevresel ve sosyal etkiler;
 • Arazi edinim süreci;
 • Görsel etkiler.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • ÇED süreci devam etmektedir;
 • İnşaat faaliyetlerinin Çevre ve İSG Uzmanları tarafından kontrol edilmesi;
 • Formal ÇSG sisteminin kurulması;
 • İK politika ve prosedürlerinin ve çalışan sağlığı ve korunması hakkında aksiyon planlarının uygulanması;
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Planı aracılığıyla paydaş katılım aktivitilerinin uygulanması;
 • Çalışanlar ve yerel halk için iç/dış şikayet mekanizmasının uygulanması;
 • Görsel etki değerlendirmeleri,
 • Kümülatif etkilerin değerledirilmesi;
 • İnşaat/operasyon öncesi/sırasında yüzeysel toprağın yönetilmesi;
 • İnceleme ve değerlendirme çalışmaları ile flora ve fauna izlemesi (özellikle kuş türleri için).