Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Karadere Rüzgar Santrali

 

PROJE TANITIMI

Karadere Rüzgar Santrali (RES ) 10 adet 1.6 MWe kapasiteli 100 m rotor çapı ve 80 m hub yüksekliğine sahip türbinlerden oluşmaktadır. Karadere Rüzgar Santrali ulusal şebekeye 33.7 km uzunluğunda enerji nakil hattı ile bağlanacaktır. Santralin kapasite faktörü 41.3 % ve beklenen enerji üretimi yılda 53.214 GWh’tir. 16 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilmektedir. Santral yılda 31.811 tCO2 salımını engelleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Karadere RES projesi Gold Standart sera gazı azaltım projesi olarak yürütülecektir ve projenin karbon sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir. Proje Sponsoru bir karbon danışmanlık firması ile bu çalışmaların yürütülmesi için anlaşma yapmıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL UNSURLAR

 • İnşaat dönemi boyunca oluşabilecek potansiyel kirlilik/emisyon;
 • Kuş türleri;
 • Etraftaki diğer rüzgar santrallerinin varlığı;
 • Gürültü;
 • Orman arazisi kullanımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • İnşaat işlerinin çevresel, sosyal, iş sağlığı güvenliği açısından süpervize edilmesi;
 • Mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi ve santralin kuş türleri üzerindeki zararlı etkilerinin kontrol altına alınması;
 • Çevresel gürültüyü kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacıyla gürültü izleme programı oluşturmak;
 • Orman izinlerinin alınması;
 • Paydaşların proje hakkında gerekli görsel etkilerin farkına varması için foto-simülasyonu hazırlamak;
 • Paydaşların katılımın sağlamak ve onları bilgilendirmek için paydaş katılım planının hazırlanması.