Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Konya Şeker Atıktan Enerji Projesi

 

PROJE TANIMI

Konya Şeker mevcut iki fabrikasında ‘’atıktan enerjiye’’ projeleri gerçekleştirmektedir: Bu iki proje, 1.6 MWe kapasiteli atıktan enerjiye dönüşüm gerçekleştirecek olan iki biyogaz projesidir. 2 projenin toplamda 5096,3’ün üzerinde hanenin elektrik gereksinimini karşılamaya eşdeğer 11.799 MWsa/yıl değerinde enerji tasarrufu sağlayacaktır. Bu enerji tasarrufu yılda 8.731 tonun üzerinde karbondioksit tasarrufu yapılmasını mümkün kılacaktır.

KARBON FİNANSI

Proje Sponsoru, karbon finansmanı ile ilgili bir başvuruda bulunmamıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • Mevcut sosyal ve çevresel durumun değerlendirilmesi
 • İnşaat faaliyetleri sırasında potansiyel kirlilik/kirletici emisyonlar
 • Su, atık su deşarjı ve tehlikeli atık yönetimi;
 • Gürültü etkisi;
 • Hava emisyonları;
 • Tüm izinlerin alındığına dair belgeler;
 • Paydaş katılımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • Proje alanının korunan ve hassas alanlardan uzak ve endüstriyel bölgede yer almasına rağmen, mevcut sosyal ve çevresel durumu değerlendiren bir çalışma;
 • Etkilenen sosyal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, önlemek, en aza indirmek ve izlemek için çevresel, sosyal ve sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi Arkeoloji uzmanlarının katılımı
 • Ulusal ve uluslararası çevresel stadartların sağlandığını doğrulayan bir atık ve su yönetim planının gerekliliği;
 • Yakındaki yerleşimler için  işletme sırasında gürültü ölçümünün yapılması ve kabul edilebiler seviyenin sağlanması;
 • Gerekli ölçüm cihazları ile baca gazı emisyonlarının izlenmesi;
 • Paydaşların bilgilendirilmesi için paydaş katılım planının uygulamaya alınması.