Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Koyuncu FV Güneş Enerjisi Santrali

 

PROJE TANITIMI

Koyuncu Güneş FV Enerji Santrali projesi Konya ili sınırları içerisinde 8 MWe kurulu enerji kapasitesiyle her biri 1-MWe’ye sahip toplam 8 adet alt projeden oluşmaktadır. Tesisin ilk yılında tam kapasite çalışması durumunda 14.7 GWsaat/yıl üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu da 3.500 hanenin enerji ihtiyacına karşılık gelmektedir. Üretilen enerjiyle 8.702 tCO2 /yıl emisyon salınımının önüne geçilecektir.

KARBON FİNANSI

Proje Sponsoru karbon finansını henüz göz önünde bulundurmamaktadır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat/operasyon aktiviteleri esnasında salınan hava emisyonları;
 • Atık yönetimi;
 • Peyzaj etkisi değerlendirmesi;
 • Tarım dışı kullanım izni;
 • Flora ve fauna üzerine etkiler;
 • Paydaş katılımı;
 • İnşaat ve operasyon sürecinde yerel halk ve çalışanların sağlık ve güvenliği.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İnşaat faaliyetlerinin Çevre ve İSG Uzmanları tarafından kontrol edilmesi;
 • İnşaat ve operasyon dönemleri için hazırlanan Atık Yönetim Planı’nın Uygulanması;
 • İşçi sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşullarına dair plan/program uygulanması;
 • Peyzaj etki değerlendirmesi yapılması;
 • Toprak koruma projesinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi;
 • İnşaat aşamasında toz emisyonların kontrol altına alınması;
 • Paydaş yönetimi planının uygulanması, yerel halkla iyi ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi.