Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Kozbeyli Rüzgar Enerji Santrali

 

PROJE TANIMI

Kozbeyli Rüzgar Santrali, 85 metre gövde yüksekliğinde bir kule üzerine monte edilmiş 70 metre rotor çapına sahip 13 adet 2.3 MW gücünde rüzgar türbininden oluşmaktadır. Rüzgar Santrali, %31 .4 kapasite katsayısına sahip olacak ve bu sayede; sayısı 29 bini aşan hanenin yıllık elektrik gereksinimini karşılamaya eşdeğer 82.3 GWsa/yıl'ın üzerinde yıllık üretimle Türkiye'nin Enerji talebine katkı sağlayacaktır. Üretilen enerji, yılda 50,000 tonun üzerinde karbondioksit salımının önlenmesini mümkün kılacaktır.

CARBON FİNANSI

Proje sponsoru, Gönüllü Emisyon Azaltma (Voluntary Emission Reduction) sertifikasına uymaya karar vermiştir. Proje Tasarım Dosyası, halihazırda yayınlanmış ve onaylanmış olup, proje tescil sürecinin nihai aşamasındadır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • Kuş türleri
  • İnşaat faaliyetleri
  • Görsel etki değerlendirmesi
  • Ağaçların kesilmesi

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • Paydaşların projenin görsel etkisi hakkında gerekli farkındalık düzeyine sahip olmasını sağlamak için foto-etki simülasyonu
  • Kuş türleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini denetlemek için mevsimlik kuş göçlerinin izlenmesi (ilkbaharda ve sonbaharda)
  • Etkilenen toplumsal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, önlemek, en aza indirmek ve izlemek için çevresel, toplumsal ve sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi
  • Ağaç yeniden dikimi (ve izleyen verimlilik takibi)