Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Me - Se FV Güneş Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Me - Se Güneş FV projesi 9,9 MWe enerji kapasitesiyle Konya İli, Sarayönü İlçesi, Karatepe köyü sınırları içerisinde kurulmuştur. Tesis ilk yılında tam kapasite çalışması durumunda 19.179 MWsa/yıl üretim gerçekleşmesi beklenmektedir. Üretilen enerjiyle 11.848 tCO2/yıl emisyon salınımının önüne geçilecektir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat/operasyon aktivitileri esnasında potensitel kirlilik/kontaminasyon emisyonları;
 • Yerel halk/çalışan sağlığı ve güvenliği;
 • Paydaş katılımı;
 • Flora ve fauna üzerindeki etkiler (Me-se GES Sarayönü Önemli Doğa Alanı (ÖDA) içinde yer almaktadır);
 • Kümülatif çevresel ve sosyal etkiler;
 • Arazi edinim süreci;
 • Görsel etkiler (Me-Se GES, Karatepe köyü gibi bazı yerleşim alanlarından görünür bir konumda yer almaktadır

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • ‘Nihai ÇED kararı alınmıştır;
 • İnşaat faaliyetlerinin Çevre ve İSG Uzmanları tarafından kontrol edilmesi;
 • Formal ÇSG sisteminin kurulması;
 • İK politika ve prosedürlerinin ve çalışan sağlığı ve korunması hakkında aksiyon planlarının uygulanması;
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Planı aracılığıyla paydaş katılım aktivitilerinin uygulanması;
 • Çalışanlar ve yerel halk için iç/dış şikayet mekanizmasının uygulanması;
 • Görsel etki değerlendirmeleri, Kümülatif etkilerin değerledirilmesi;
 • İnşaat/operasyon öncesi/sırasında yüzeysel toprağın yönetilmesi;
 • Belirlenmiş dönemlerde flora ve fauna izlemesi gerçekleştirilerek, projenin biyoçeşitlilik üzerine etkisinin incelenmesi, önlenmesi ve azaltılması.