Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Metgün FV Güneş Enerjisi Santrali

 

PROJE TANITIMI

Metgün Güneş FV projesi 48.946 MWe enerji kapasitesiyle Kahramanmaraş ve İzmir illerinde yer alan Elbistan ve Tire ilçeleri sınırları içerisinde güneş enerji potansiyelini açığa çıkarmak için kurulmuştur. Proje kapasiteleri; 43.956 MWe in Gökçek Mahallesi, Elbistan İlçesi (as 44 lisanssız FV projesi) and 4,990 MWe in Derebaşı Mahallesi, Tire İlçesi (as 10 lisanssız FV projesi). Tesisin ilk yılında tam kapasite çalışması durumunda 95.463 MWe/yıl üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu da 27.275 hanenin enerji ihtiyacına karşılık gelmektedir. Üretilen enerjiyle 54.318 tCO2 /yıl emisyon salınımının önüne geçilecektir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat/operasyon aktivitileri esnasında atık ve emisyonların oluşumu;
 • İnşaat/operasyon aşamalarında yerel halk/çalışanların sağlık ve güvenliği;
 • Görsel etkiler;
 • Arazi kullanımı (Kuru marjinal tarım arazisi ve şahıs arazisi);
 • Paydaş katılımı;
 • Flora ve fauna üzerine etkiler;
 • Proje aktivitileri esnasında su kaynakları ve korunan alanlar üzerinde etki yaratmaması;
 • Proje alanı ve yakın çevresinde kültürel miras bulunmaması.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • ‘’ÇED Kapsamdışı’’ kararının ilgili otoriteden alınmış olması;
 • Tarım dışı kullanım izni;
 • Formal Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) sisteminin kurulması;
 • İnşaat faaliyetlerinin Çevre ve İSG Uzmanları tarafından kontrol edilmesi;
 • İşçi sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşullarına dair plan/program uygulanması;
 • Çalışanlar ve yerel halk için sağlık ve geüvenlik koşullarının sağlanması;
 • Arazi edinilmesi ve kiralama süreçleri;
 • İnşaat ve operasyon süreçlerinde paydaş katılımı;
 • Bölgenin çevresel ve sosyal değerinin korunması;
 • Görsel Etki Değerlendirmesi yapılması;
 • İnşaat sonrası flora&fauna izlemesi yapılması.