Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Mutlular Biyokütle Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Mutlular Biyokütle Enerji Santrali, 130 ton/saat buhar kapasitesine sahip buhar kazanı ve 30 MWe enerji üretim kapasitesine sahip jeneratörden oluşan konvansiyonel bir biyokütle enerji santrali projesidir. Santralin yıllık 172.24 GWh enerji üretmesi öngörülmektedir. Ürettiği enerji ile yaklaşık 78 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 90.588 ton karbondioksitin salımını önleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsorunun karbon finansmanı projesi mevcut değildir.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat/işletme aşamalarında kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşumu;
 • İşletme döneminden kaynaklanacak potansiyel hava emisyonları;
 • Kümülatif Etki Değerlendirme;
 • Sismik alan;
 • İnşaat ve işletme dönemi boyunca halk/işçi sağlık ve güvenliği;
 • Paydaşların Katılımı;

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • Hava emisyonlarının kontrolü kapsamında torba filtre sisteminin kullanımı;
 • İş sağlığı ve güvenliği planlarının uygulanması;
 • İnşaat faaliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından oluşacak etkilerin engellenmesi, mümkün mertebe minimuma indirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla süpervizyonu;
 • Gürültü, su kalitesi ve hava kalitesi vb. konularda projenin farklı uygulama dönemlerinde çevresel izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi;
 • Halkı bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan oluşacak riski en aza indirmek üzere paydaş katılım planı hazırlanması;
 • Diğer mevcut ve planlanan fabrikalar ile yardımcı işler ile toplam kümülatif etkinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.