Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

RA Güneş Mardin FV Güneş Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

9 MWe üretim kapasiteli, lisanslı RA Gunes Mardin FV Güneş Enerjisi Santrali’nin, Mardin ili, Artuklu İlçesi, Eryeri Mahallesi’nde kurulması planlanlanmaktadır. Santralin ilk yılında üretmesi beklenen 21.8 GWsa enerjiyle yaklaşık 9.429,8 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanarak yılda 8.303,9 ton CO2 salımının önüne geçilecektir ve bu da 3.321,6 otomobilden kaynaklanan yıllık CO2 emisyon miktarına denktir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat ve işletme süreçlerinde ortaya çıkabilecek atık ve toz/gürültü emisyonlarından kaynaklı potansiyel çevre kirliliği;
 • Yerel halkın/çalışanların sağlığı ve güvenliği;
 • Paydaş katılımı;
 • Arazi kullanımı (kuru marjinal tarım arazisi);
 • İş ve çalışma şartları;
 • Atık yönetimi;
 • Görsel etkiler;
 • Bölgenin çevresel ve sosyal değerleri;
 • İzin ve lisanslar.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • Çalışanlar ve yerel halk için işçi sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşullarına dair plan/program uygulanması;
 • ‘’ÇED gerekli değildir’’ sertifikasının ilgili otoriden alınması;
 • Tarım-dışı kullanım izni;
 • İnşaat işlerinin çevresel, sosyal ve iş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından kontrolü;
 • Paydaş Katılım Planı’nın uygulanması ve inşaat/operasyon süreçlerinde paydaş katılım ve halkın bilgilendirilmesi aktivitelerinin gerçekleştirilmesi;
 • Atık ve Atıksu Yönetim Planı’nın uygulanması;
 • İnşaat/operasyon öncesi/sırasında üst toprağın olası çevresel etkilere karşı yönetilmesi ve çevresel izleme çalışmaları;
 • Görsel Etki Değerlendirme çalışmasının yapılması;
 • Çevre Yönetim Planı’nın hazırlanması ve uygulanması.