Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Sadilli Rüzgar Santrali

 

PROJE TANITIMI

Sadilli Rüzgar Santrali (RES ) 14 adet 2.75 MWe kapasiteli 100 m rotor çapı ve 85 m hub yüksekliğine sahip türbinlerden oluşmaktadır. Sadilli Rüzgar Santrali ulusal şebekeye 28.3 km uzunluğunda enerji nakil hattı ile bağlanacaktır. Santralin kapasite faktörü 35.40 % ve beklenen enerji üretimi yılda 119.4 GWh’tir. 34 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilmektedir. Santral yılda 71.377 tCO2 salımını engelleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

SadilliRES projesi Gold Standart sera gazı azaltım projesi olarak yürütülecektir ve projenin karbon sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL UNSURLAR

  • Kuş türleri;
  • Paydaş Katılımı;
  • Orman izinlerinin alınığına dair belge ve elektrik iletim hatlarını ÇED olumlu kararının sunulması;
  • Saha rehabilitasyon aksiyonları;
  • Peyzaj ve kuş hayatı üzerinde enerji iletim hattı kaynaklı kümülatif etki.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • Mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi ve santralin kuş türleri üzerindeki zararlı etkilerinin kontrol altına alınması;
  • Paydaşları dahil etmek, bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan oluşacak riski minimuma indirecek, halka iyi ilişkiler kurmaya teşvik edecek, yeni paydaş katılım planı hazırlamak;
  • Geçici kullanılan arazinin ıslahı ve yeniden kurulmasınısağlamak;
  • Enerji nakil hattı inşaatından oluşan etkilerin santral ile birlikte kümülatif olarak incelenmesi