Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Sayalar Rüzgar Enerjisi Santrali

 

PROJE TANIMI

Sayalar II rüzgar santrali, halihazırda mevcut olan ve faaliyet gösteren Sayalar I rüzgar santralinin genişletilmiş halidir. Proje, 7 adedi 78 metre gövde yüksekliğinde bir kule üzerine monte edilmiş 82 metre rotor çapında, kalan üç adedi ise 85 metre gövde yüksekliğinde bir kule üzerine monte edilmiş 70 metre rotor çapında olmak üzere toplam 10 adet 2.3 MW gücünde yeni rüzgar jeneratörünün kurulumuna dayanır. Rüzgar Santrali, %32.2 kapasite katsayısına sahip olacak ve sayısı 20 bini aşan hanenin elektrik gereksinimini karşılamaya eşdeğer tahmini 56.4 GWsa/yıl değerinde yıllık üretim gerçekleştirecektir.

CARBON FİNANSI

Proje sponsoru, Gold Standard sertifikasına uymaya karar vermiştir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • Görsel etki değerlendirmesi
  • Gürültü

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • Genişleme sayesinde, toplumsal ve çevresel esas ile ilgili derin bir bilgi sunar ve mevcut santraller ile sinerjiler yaratılmasına imkan verir.
  • Toplam etkinin (mevcut + genişleme) gerektiği gibi değerlendirilmesi
  • Paydaşların projenin görsel etkisi hakkında gerekli farkındalık düzeyine sahip olmasını sağlamak için foto-etki simülasyonu
  • En yakın yerleşim yeri için kabul edilebilir bir gürültü düzeyi sağlamak üzere faaliyet sırasında gürültü izleme girişiminde bulunulması beklenir.