Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Serhat Hidroelektrik Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Proje her biri 4.4469 Mwe kurulu güce sahip yatay eksenli Francis tip türbinden oluşan 2 nehir tipi santralden ibarettir. Toplam kurulu gücü 8.89 MW’tır. Santralin yıllık 24.21 GWh enerji üretmesi öngörülmektedir. Ürettiği enerji ile yaklaşık 11 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 13.243 ton karbondioksitin salımını önleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsoru projeyi karbon finansmanı kapsamında geliştirmeyi düşünmemektedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşum potansiyeli;
 • Ormanlık alan kullanımı;
 • Su biotası üzerine etki;
 • Külülatif etki;
 • Paydaşların Katılımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından oluşacak etkilerin engellenmesi, mümkün mertebe minimuma indirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla süpervizyonu;
 • Sponsor nihai orman iznini beklemekte ve ağaçlandırma planını hazırlamıştır;
 • Balıkların kanal yapıları ve sonrasında türbinlere girişini engellemek için balık koruyucu ızgaraların kurulması;
 • İşletme süresince biota izleme planı;
 • Santralin etrafındaki diğer santraller ve enerji nakil hattı ile birlikte oluşturacağı kümülatif çevresel etkilerin incelenmesi ve azaltıcı önlemlerin uygulanması;
 • Halkı bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan oluşacak riski minimuma indirmek yeni bir paydaş katılım planı hazırlamak.