Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Sertavul Rüzgar Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Sertavul Rüzgar Enerji Santrali projesi, hub yüksekliği 60 m ve toplam kurulu gücü 30 MWe / 32 MWm olan 8 x 4 MWm türbinlerden oluşmaktadır. Üretilen elektrik, 154 kV kapasiteli Enerji İletim Hattı (EİH) ile Dağpazarı TM 'ne aktarılacaktır. Tesisin 91.2 GWsa/ yıl enerji (P75) eşdeğeri üretmesi beklenmektedir. Üretilen enerji ile yılda 32,814 tCO2'nin üzerinde tasarruf sağlanması öngörülmektedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL UNSURLAR

 • İş ve Çalışma şartları;
 • Arazi edinimi (orman arazisi);
 • Çalışanların ve halkın, sağlığı ve güvenliği;
 • Paydaş Katılımı ve halkın bilgilendirilmesi;
 • Görsel etkiler;
 • Kümülatif çevresel ve sosyal etkiler;
 • Atık yönetimi;
 • Peyzaj etkileri ve ağaç kesimi Flora / fauna, ornitolojik etkiler ve gürültü analizi etkileri. TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR
 • Çalışanların ve halkın sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına dair politika ve prosedürlerin oluşturulması;
 • Arazi edinimi sürecinin tamamlanması;
 • Çalışan ve halk sağlığı ve güvenliği plan/programı oluşturulması;
 • İnşaat ve işletme aşamalarında Paydaş katılım planının uygulanması;
 • Foto-etki simülasyonları aracılığıyla önemli veya hassas bakış açılarından Görsel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanması;
 • Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu;
 • Atık Yönetimi Planı;
 • Peyzaj Restorasyon Planı (ağaç kesme planı dahil);
 • İnşaat ve işletme aşamalarını dikkate alarak, Flora-Fauna İzleme ve Gürültü İzleme çalışmalarının yapılması.