Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Soho Solar PV Güneş Santrali

 

PROJE TANITIMI

Soho PV Güneş Santrali, 5 farklı şehirde kurulması planlanan toplam 17.9 MW üretim kapasitesine sahip lisansız güneş enerjisi santrali projesidir. Proje; Antalya’ da 2.512 MW, Çorum’ da 3.96 MW , Eskişehir’ de 5.082 MW (2 GES), Uşak’ ta 4.042 MW (3 GES) ve Mersin’ de 2.34 MW olmak üzere farklı alt projelerden oluşmaktadır. Santralin yıllık 28.99 GWh enerji üretmesi öngörülmektedir. Ürettiği enerji ile yaklaşık 13 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 17.275 ton karbondioksitin salımını önleyecektir.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat/işletme süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşumu;
 • İnşaat ve işletme dönemi boyunca halk/işçi sağlık ve güvenliği;
 • Peyzaj Etkisi;
 • Tarım dışı kullanım izni Paydaşların Katılımı;
 • Flora ve fauna üzerine etkiler;
 • Parlama ve Parıldama etkisi;

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İnşaat ve işletme süresince atık yönetim planlarının uygulanması
 • Peyzaj etki değerlendirme Raporu hazırlanması
 • Bölgeye ait flora ve fauna (özellikle sucul yaşam) raporu hazırlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği planlarının uygulanması;
 • Eskişehir-Kertek lokasyonu için parlama ve parıldama çalışması gerçekleştirilmesi;
 • İnşaat faaliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından oluşacak etkilerin engellenmesi, mümkün mertebe minimuma indirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla süpervizyonu;
 • İnşaat süresince toz oluşumu ile ilgili çevresel izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi;
 • Halkı bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan oluşacak riski en aza indirmek üzere paydaş katılım planı hazırlanması;