Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Suçatı Hidroelektrik Santrali

 

PROJE TANIMI

Santral, toplam 8.7 MW üretime sahip 3 adet 2.9 MW gücünde Zhejiang Jinlun's Francis tipi türbin konfigürasyonuna dayalı nehir tipi bir santraldir. Santralin, yaklaşık 7 bin hanenin elektrik gereksinimini karşılamaya eşdeğer 19.4 GWsa/yıl değerinde yıllık üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Üretilen enerji, yılda 10,900 tonun üzerinde karbondioksit salımının önlenmesini mümkün kılacaktır.

CARBON FİNANSI

Proje Sponsoru, Gold Standard (GS) sertifikasına uymaya karar vermiştir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • Inşaat faaliyetleri sırasında potansiyel kirlilik/kirletici emisyonlar
 • Nehrin sol tarafındaki minimum biyolojik akış hızı
 • Sudaki biyolojik canlılara etkileri
 • Gürültü etkisi
 • Potansiyel toplumsal etki

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • Etkilenen toplumsal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, önlemek, en aza indirmek ve izlemek için çevresel, toplumsal ve sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi
 • Balıkların elektrik santralinin iletişim kanalına girmesini önlemek için balık koruma cihazının kurulması
 • Faaliyet sırasında biyolojik canlı durumunun izlenmesi
 • Regülatörün akıntı yönündeki asgari gerekli akış hızının var olmasını sağlamak için sürekli ölçüm istasyonunun yürütülmesi
 • En yakın yerleşim yerleri için kabul edilebilir bir gürültü düzeyi sağlamak üzere faaliyet sırasında gürültü izleme girişiminde bulunulması beklenir
 • Halihazırda başlamış olan paydaş katılımının inşaat aşamasında ve faaliyet başlangıcında canlı tutulması gerekir.
 • Özel mülk sahiplerinden toprak alınması durumunda, daima bir karşılıklı anlaşma prosedürünün tercih edilmesi gerekir