Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Sukenarı Hidroelektrik Santrali

 

PROJE TANIMI

Santral, biri 6.7 MW Francis türbini, diğeri 2.2 MW Pelton türbini ile olmak üzere toplamda 8.8 MW üretime sahip türbin konfigürasyonuna dayalı nehir tipi bir santraldir. Santralin, 7.8 binin üzerinde hanenin elektrik gereksinimini karşılamaya eşdeğer 21.7 GWsa/yıl değerinde yıllık üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Üretilen enerji, yılda 12,200 tonun üzerinde karbondioksit salımının önlenmesini mümkün kılacaktır.

CARBON FİNANSI

Proje Sponsoru, Gold Standard sertifikasına uymaya karar vermiştir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR:

 • İnşaat faaliyetleri sırasında potansiyel kirlilik/kirletici emisyonlar
 • Nehrin sol tarafındaki minimum biyolojik akış hızı
 • Sudaki biyolojik canlılara etkileri
 • Ağaçların kesilmesi nedeniyle flora/bitki örtüsü üzerindeki etkisi
 • Paydaş katılımı

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • Etkilenen toplumsal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, öntemek, en aza indirmek ve izlemek için çevresel, toplumsal ve sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi
 • Regülatörün akıntı yönündeki asgari gerekli akış hızının var olmasını sağlamak için sürekli ölçüm istasyonunun yürütülmesi
 • Balıkların elektrik santralinin iletişim kanalına girmesini önlemek için balık koruma cihazının kurulması
 • Faaliyet sırasında biyolojik canlı durumunun izlenmesi
 • Her ihtimale karşı ağaç yeniden dikimi (ve izleyen verimlilik takibi)
 • Paydaşları dahil etmek ve bilgilendirmek ve iyi bir halkla ilişkiler sağlayarak anlaşmazlık riskini azaltmak için Paydaş Katılım Planı uygulaması