Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Uşak Rüzgar Enerjisi Santrali

 

PROJE TANIMI

Uşak Rüzgar Santrali, rotor çapı 89.5 m, gövde yüksekliği ise 80 metre olan 36 adet 1.5 MW gücünde türbinden oluşmaktadır. Uşak Rüzgar Santrali, rüzgar santralinden geçen mevcut bir iletim hattı ile ulusal elektrik ağına bağlanacaktır. Rüzgar Santrali, %27.4 kapasite katsayısına sahip olacaktır ve santralin sayısı 46 bini aşan hanenin elektrik gereksinimini karşılamaya eşdeğer 130 GWsa/yıl değerinde yıllık üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Üretilen enerji, yılda 78,000 tonun üzerinde karbondioksit satımının önlenmesini mümkün kılacaktır.

CARBON FİNANSI

Proje Sponsoru, Gold Standard sertifikasına uymaya karar vermiştir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • Tanm alanlarının kullanımı
  • Görsel Etki Değerlendirmesi
  • Kuş türleri
  • Inşaat faaliyetleri

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • Müşteri, tarım alanlarının kullanımı için yerel makamlardan resmi bir cevap almıştır
  • Paydaşların projenin görsel etkisi hakkında gerekli farkındalık düzeyine sahip olmasını sağlamak için foto-etki simülasyonu
  • Kuş türleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini denetlemek için mevsimlik kuş göçlerinin izlenmesi (ilkbaharda ve sonbaharda)
  • Etkilenen toplumsal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, öntemek, en aza indirmek ve izlemek için çevresel, toplumsal ve sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi
  • Yakın yerleşim yerleri için kabul edilebilir bir gürültü düzeyi sağlamak üzere faaliyet sırasında gürültü izleme girişiminde bulunulması beklenir.
  • Paydaşları dahil etmek ve bilgilendirmek ve iyi bir halkla ilişkiler sağlayarak anlaşmazlık riskini azaltmak için Paydaş Katılım Planı uygulaması