Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Yahşelli Rüzgar Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Yahşelli Rüzgar Enerji Santrali (RES) Projesi, her birinin rotor gövdesi (hub) yüksekliği 84 m olan 6 türbinden (6x3,6 MWm) oluşmaktadır. Yahşelli RES, mevcut 34.5 kV'luk Ulucak istasyonu ile ulusal elektrik şebekesine bağlanacaktır. Tesisin 72.3 GWh/yıl (P75) elektrik enerjisi üretmesi beklenmektedir.Üretilen enerji yıllık 27.546 tonun üzerinde karbondioksit tasarrufu sağlayacaktır.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • Çalışma ve işçi şartları;
 • Arazi edinimi;
 • Çalışan ve halk sağlığı ve güvenliği;
 • Paydaş Katılımı ve halkın bilgilendirilmesi;
 • Bölgenin çevresel ve sosyal değerleri;
 • Görsellik ve peyzaj konuları;
 • Kümülatif çevresel ve sosyal etkiler;
 • Atık yönetimi;
 • İnşaat sonrası izlemeler; kuş türleri, flora-fauna türleri, peyzaj üzerine etkiler ve gürültü etkisi.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇCG) sisteminin uygulanması;
 • Arazi edinimi sürecinin tamamlanması;
 • Çalışan ve halk sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına dair politika ve prosedürlerin oluşturulması;
 • Çalışan ve halk sağlığı ve güvenliği plan/programı oluşturulması;
 • Paydaş katılım planının uygulanması;
 • İnşaat ve operasyon döneminde Ornitolojik İzleme, Flora & Fauna İzleme, Peyzaj Onarımı ve Gürültü Modelleme/İzleme;
 • Görsel Etki Değerlendirme Raporu;
 • Kümülatif Etki Değerlendirme Raporu;
 • İnşaat faaliyetlerinin ÇSG uzmanları tarafından kontrol ve takip edilmesi;
 • Atık Yönetim Planı.