Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

YAKINCA HİDROELEKTRİK SANTRALİ

 

PROJE AÇIKLAMASI

Santral, toplam 14.5 MW üretime sahip, 3 adet 4.83 MW Kaplan tipi türbin konfigürasyona dayalı nehir tipi bir santraldir. Santralin 14 binin üzerinde hane elektriğini karşılamaya eşdeğer 31.6 GWh/yıl üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Üretilen enerji, yılda 17,200 tonun üzerinde karbondioksit salınımının engellenmesini mümkün kılacaktır.

KARBON FİNANSI
Proje sponsoru şu ana kadar karbon finansı açısından bir çalışma gerçekleştirmemiştir. Projenin büyüklüğü göz önüne alındığında; MidSEFF Ekibi, proje için Gold Standart(GS) Sertifikası başvuru yapılmasını tavsiye etmektedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat faaliyetleri sırasında potansiyel kirlilik / kirletici emisyonlar
 • Minimum ıslak kanal çevresinin sağlanması (Dere yatağında minimum su bulundurulması)
 • Diğer hidroelektrik güç santrallerinin kümülatif etkileri
 • Sudaki biyolojik canlılara etkileri ve izlenmesi
 • Flora ve fauna üzerindeki potansiyel etkiler
 • Gürültü etkisi
 • Paydaş katılımı

TEDBİLER / BAŞARILI UYGULAMA

 • Sosyal, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından, etkilenen sosyal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, önlemek, en aza indirmek ve izlemek için inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi
 • Balıkların elektrik santralinin iletişim kanalına girmesini önlemek için balık koruma cihazının kurulması
 • Bölgedeki diğer hidroelektrik güç santrallerinin birleşik etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Enerji Üretim Lisansının 11.7 MW kapasitesinden 15 MW kapasitesine revize edilmesi
 • Çalışma sırasında flora ve faunanın izlenmesi Faaliyet sırasında biyolojik canlı durumunun izlenmesi
 • Yakındaki yerleşimler için işletme sırasında gürültü ölçümünün yapılması ve kabul edilebilir seviyenin sağlanması
 • Arazi alımı sırasında karşılıklı anlaşma yolunun izlenmesi