Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Zigana FV Güneş Santrali

 

PROJE TANITIMI

Zigana FV Güneş Santrali, Uşak ve Afyon illerinin Göğem, Ahat ve Ayvalı köylerinde bulunan, toplamda 10.59 MWe üretim kapasitesine sahip 12 lisanssız alt projeden oluşmaktadır. Santralin ilk yılında üretmesi beklenen 18.017 MWh enerji, yaklaşık 4.250 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecektir.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat/İşletme süresince atık ve emisyonların oluşumu
 • Yerel halk/çalışan sağlık ve güvenliği
 • Görsel etki analizi
 • Arazi kullanımı (kuru marjinal/marjinal tarım arazileri)
 • Paydaş katılım süreci
 • Flora & fauna üzerine etkiler

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULUMALAR

 • «ÇED Muafiyeti» kararının ilgili otoriteden alınması
 • Tarım dışı kullanım izinlerinin alınması
 • Formal Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Yönetim Sisteminin uygulanması
 • İnşaat süresince proje sahasının ÇSG Uzmanları tarafından izlenmesi
 • Çalışan ve yerel halkın sağlık ve güvenliğinn sağlanmasına dair politika ve prosedürlerin oluşurulması
 • Arazi edinim/kiralama süreci
 • Halkı bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan kaynaklanabilecek riski en aza indirmek üzere paydaş katılım planı hazırlanması
 • Göğem ve Ahat lokasyonları için Kümülatif Etki Değerlendirmesi raporunun hazırlanması, etkilerin ve azaltma tedbirlerinin belirlenmesi
 • Çevre Yönetim Planı,
 • Toprak Koruma Projesi Raporları ve Göğem lokasyonu için flora & fauna büro çalışmasının uygulanması
 • Fauna & flora literatür çalışmasının sonuçlarına dayanarak mevsimsel biyota gözleminin yapılması
 • Tüm proje lokasyonları için foto-simülasyon aracılığıyla Görsel Etki Değerlendirme çalışmasının yapılması