Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

MidSEFF

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile Avrupa Komisyonunun (EC) desteğiyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından uygulamaya konan Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) kapsamında; yenilenebilir enerji, atıktan enerji ve endüstriyel enerji verimliliği konularında orta ölçekli yatırımların finansmanı için toplam 1 milyar AVRO (EIB tarafından sağlanan 300 milyon AVRO dahil)  tutarındaki krediyi özel sektör kredi alıcılarına kredi olarak verilmek üzere yedi adet Türk bankası aracılığıyla (Akbank, Denizbank, Finansbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi)  MidSEFF I-II kapsamında sağlamıştır.

EBRD artan talebe yanıt olarak, Avrupa Birliği desteğiyle Türkiye'de sürdürülebilir enerji finansman desteğini MidSEFF III kapsamında arttırmıştır ve 600 milyon AVRO (EIB tarafından sağlanan 100 milyon AVRO dahil) tutarındaki ek krediyi 3 Türk bankası aracılığıyla sağlamaktadır (Akbank, İşbank ve TSKB). MidSEFF, şu anda toplam 1,6 milyar AVRO'luk finansmanla, Türkiye'de güneş, hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal, atıktan enerji ve kaynak verimliliği projeleriyle birlikte su tasarrufu ve atık azaltma projelerine de fayda sağlamaktadır.

Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı veya MidSEFF aşağıdaki teknolojilerdeki orta ölçekli sürdürülebilir enerji projelerine (5 MW ila 50 MW arası) yapılacak özel sektör yatırımlarına finansman sağlamak suretiyle Türkiye'nin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmada yardımcı olacaktır:

  • Rüzgar Enerjisi
  • Hidro Enerji (40 MW a kadar)
  • Jeotermal Enerji
  • Güneş Enerji
  • Kaynak Verimliliği (Enerji Verimliliği, Atık Azaltımı, Su Verimliliği vb.)
  • Biyokütle – Atıktan Enerji 

MidSEFF bugüne kadar 71 projeye 1,1 milyar EUR değerinde finansman sağladı ve 1350 MW yenilenebilir enerji gücü kurulmasını destekledi. Üretilen temiz enerji ile her yıl 1,76 milyon konutun tüketimi karşılanıyor ve 870 bin otomobilin yol açtığı hava kirliliğine eş değer CO2 salımının önüne geçiliyor.

MidSEFF programı, Stantec tarafından yönetilen bir konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır.

MidSEFF İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

73

finanse edilen projeler
 

1898

milyon Avro yatırım bedeli
 

1134

milyon Avro finansman
 

1399

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü
 

899

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi
 

1820

bin hanenin yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu
 

1.1

milyon toe / yıl enerji tasarrufu sağlandı.
 

2.2

milyon tCO2 / yıl karbon azaltımı sağlandı
 

9

Yıl faaliyet süresi
 

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen
Destekleyen