Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

GEFF

GEFF Programı, 24 ülkede 130’den fazla finans kuruluşu ile çalışmakta ve yaklaşık 4 milyar € Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) finansmanı ile desteklenmektedir. Bu sayede 120.000’den fazla firmanın yıllık CO2 emisyonları 7 milyon tondan fazla azaltılmıştır.

EBRD, çok sayıda uygun yeşil yatırım projelerinin finanse edilebilmeleri için GEFF programları aracılığıyla yerel finans kurumlarına kredi paketleri sunmaktadır.

GEFF, finansal destek sağlamanın ötesine geçmektedir. EBRD’nin deneyimli finans ekibi ve teknik program yöneticileri tarafından tutarlı, kaliteli ve yenilikçi GEFF ürün ve hizmetleri sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, katılımcı finans kurumlarının ve müşterilerinin piyasa uygulamalarını geliştirmesine yardımcı olmak için danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

MidSEFF de Türkiye’deki GEFF Programları'ndan biridir. Diğer programlar ise kamu ve özel sektör için küçük ve orta ölçekli sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarını hedef alan TurSEFF ve konut sektörünü hedefleyen TuREEFF’tir. 

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen
Destekleyen