Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Proje Danışmanlığı

MidSEFF Proje Danışmanlığı

 liderliğindeki Konsorsiyum, EBRD tarafından MidSEFF programı için “Proje Danışmanı” (PC) olarak görevlendirilmiştir. Konsorsiyum, MidSEFF programının uygulanmasından sorumludur ve bunun yanı sıra Katılımcı bankalara ve proje sponsorlarına (kredi alıcıları) teknik yardım sağlamaktadır.

Danışman, aşağıdaki görevleri proaktif olarak yerine getirerek Program’ın uygulanmasını destekler.

  • Projelerin AB Çevre ve Sosyal standartlarına uygunluğunu ve bu doğrultuda gerçekleştirilmesini sağlar,
  • yeteneklerini yerel uzmanlara ve Katılımcı Finansal Kuruluşlara aktarır ve bu sayede Avrupa Birliği Çevresel-Sosyal ve Sağlık-Güvenlik standartlarını uygulayan projelerin Program dışında da artmasına katkı sağlar,
  • RE ve ResE projelerinin geliştirilmesi ve izlenmesi için, operasyon prosedürleri çerçevesinde PFI'lerin desteklenmesi.

MidSEFF Uygulama Şekli;

Proje Danışmanının Organizasyon Şeması

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen
Destekleyen