Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Paydaşlar

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, güneş, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, atıktan enerji üretimi, enerji verimlilik projelerinin yanı sıra atık azaltma projeleri dahil olmak üzere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinde finansman sağlamak amacıyla özel sektör Kredi Alıcılarına kredi vermek amacıyla Midseff I-II programları kapsamında yedi Türk Bankası (Akbank, Denizbank, Finansbank, Garanti, İşbank, Vakıfbank, Yapıkredi) aracılığıyla 700 milyon Euro sağlamıştır. Artan talebe bağlı olarak EBRD, güneş enerjisi, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, atıktan enerji üretimi ve kaynak verimliliği projelerinin yanı sıra su tasarrufu ve atık azaltma projeleri de dahil olmak üzere desteklediği sürdürülebilir enerji finansmanını genişletmiştir ve MidSEFF III kapsamında, Avrupa Birliği desteği ile üç Türk bankası (Akbank, İş Bankası ve TSKB) aracılığıyla 500 milyon Euro sağlanmıştır.


Avrupa Yatırım Bankası, MidSEFF II kapsamındaki özel sektör kredi kullanıcılarına kredi vermek için Türk Bankaları aracılığıyla 300 milyon Avro ve MidSEFF III kapsamında 100 milyon Avro tutarında kredi sağlayacaktır.

 

Avrupa Birliği, programın Teknik işbirliği fonlarını finanse etmektedir.
 

 

Katılımcı Finans Kuruluşları, MidSEFF III programına katılan Türk ticari bankaları Akbank, İş Bankası ve TSKB’dır.

                                 


Kredi kullanıcıları, Finansman olanaklarından faydalanır ayrıca teknik, finansal ve çevresel konularla ilgili proje danışmanlarının sağlayacağı destekten de ücretsiz olarak yararlanır.

  Proje Danışmanı – STANTEC, firmalara teknik, finansal ve çevresel konularla ilgili destek sağlamaktadır.

 

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen
Destekleyen